Nasze realizacje

real

Wiercenie otworów

Oczyszczalnia ścieków, Sitkówka-Nowiny

real2

Wycinanie posadzki żelbetowej

Huta Kraków

real3

Usuwanie słupa

Galeria Wrocław

Wiercenie otworów

Przebudowa Galeria Echo, Kielce 

Cięcie dylatacji

Poznań

Wycinanie, poszerzanie świetlika

Tarnów